Serbian FlagClick here to return to other Serbian translations

KSL Ciklus Hica IV – Fokusiranje na Postupak

Trener Lee često koristi sledeće poredjenje: Kažu da je raspon pamćenja zlatne ribice oko 3 sekunde, skoro istovetno kao i kod čoveka. Zbog toga zlatna ribica veći deo svog života provede plivajući u krug, i uvek iznova biva prijatno iznenadjena novom okolinom na koju nailazi. Ipak, mi ljudi smo nešto malo bolji; mi smo sposobni da svoju pažnju fokusiramo na odredjeni postupak u trajanju od oko tri sekunde, pre no što nam se pojave misli koje ovu koncentraciju počnu da ometaju.

Kada streličar jednom uvežba svoje mišiće i nervni sistem da besprekorno ispali strelu i pogodi sam centar mete, trebalo bi, teoretski, da je ovo moguće ponoviti bezbroj puta. Pa ipak, ovo će biti moguće jedino u slučaju da centar naše pažnje usmerimo na besprekornu egzekuciju i da, pri tom, svest oslobodimo svih nepotrebnih misli, a telo nepotrebne napetosti. Ovaj postupak neophono je ponoviti sa svakom strelom pojedinačno. Pritom morate ostvariti potpunu povezanost sa sopstvenim telom, lišeni neželjenih misli i napetosti.

Dijagram 1 (dole) jasno pokazuje razliku u fokusu koji je usmeren na sam postupak i onom koji je usmeren isključivo na rezultat:

Focus Slide1 Serbian

Dijagram 1

Postavlja se pitanje gde treba usmeriti centar naše pažnje, gde se fokusirati? Ukoliko razmotrimo donji Dijagram 2 možemo postaviti pitanje na koji element KSL Ciklusa Hica treba usmeriti pažnju u trajanju od tri sekunde? U većini slučaja streličari svoju pažnju usmeravaju na nišanjenje i rezultat (fokusiranje na ishod). Medjutim, kako smo konstatovali da je čovekova sposobnosti zadržavanja pažnje ne duža od tri sekunde, centar pažnje treba usmeriti na fazu Ekspanzije, uz potpuno odsustvo bili kakve anticipacije hica.

FocusSlide2 Serbian

Dijagram 2

Prilikom treniranja, kao što je pokazano da donjem Dijagramu 3, streličar svoj centar pažnje može da usmeri na različite elemente hica, kako bi ih što bolje uvežbao. Elementi KSL Ciklusa Hica vam mogu biti koristan vodič kroz postupak treniranja.

Medjutim, kada se jednom nadjete na takmičenju, pravilan centar pažnje (fokus) morate usmeriti na Ekspanziju, bez ikakvog osećaja anticipacije odn.razmišljanja o ishodu hica.


Donji dijagram prikazuje KSL Ciklus Hica IV – Fokusiranje na postupak

Focus Slide 3

Dijagram 3

Postupak = KSL CIklus Hica

 


KSL Logo
2005- KSL International Archery - All rights reserved