Dutch Flag Click flag for other Dutch translations.

KSL Schietcyclus IV Concentratie op het proces

NB vertaler: Voor alle duidelijkheid en wellicht ten overvloede de definitie van en proces.
Een proces is een opeenvolging van handelingen / activiteiten in een logische volgorde van tijd.

Trainer Lee mag graag de metafoor gebruiken dat het gemiddelde concentratievermogen van een goudvis ongeveer 3 seconden is, ongeveer hetzelfde als dat van een mens. De meeste goudvissen brengen hun tijd door met het rondzwemmen in hun kom, aangenaam verrast door het geheel nieuwe decor. Echter, wij mensen zijn slechts een weinig beter, maar wel in staat om ons intensief te concentreren op een bepaald proces, voor dat onze gedachten onderbroken gaan worden en daardoor onze concentratie verliezen, zoals een goudvis, na drie seconden.

Als een schutter op een bepaald moment zijn spieren en zenuwstelsel heeft getraind om een pijl af te schieten keurig in het midden van het doel, dan moet het – theoretisch – mogelijk zijn om dit iedere keer te doen. Echter, dit zal alleen mogelijk zijn als de aandacht geconcentreerd is op het foutloos uitvoeren van het proces, met het verstand op nul (vrij van niet ter zake doende gedachten) evenals het lichaam vrij van elke onnodige spanning.
Dit proces moet bij elke pijl afzonderlijk herhaald worden. Men moet één geheel zijn met het eigen lichaam, verstoken van elke ongewenste gedachte en spanning.

In figuur 1, onder, geeft duidelijk het verschil aan tussen procesgerichte en resultaatgerichte concentratie.

Figuur 1

Figuur 1

De vraag is nu, waar moeten we ons op concentreren? Als we figuur 2 – hieronder - bestuderen, dan kunnen we ons afvragen waar (wanneer / op welk moment) in de KSL–schietcyclus we ons drie seconden moeten concentreren. Eerder vaker dan niet concentreren de meeste schutters zich op het richten en de resultaten (resultaatgerichte concentratie). Echter, omdat het menselijk vermogen om zich intensief te concentreren slechts drie seconden is, moet de juiste concentratie gericht zijn op de “Expansie”, met absoluut geen verwachting van wat dan ook (zie KSL schiet cyclus II, § 9 Richten en Expansie).

Figuur 2

Figuur 2

Bij de training, zoals uitgebeeld in figuur 3 hieronder, kan de schutter zich concentreren op verschillende delen van het proces als oefendoelen. Laat de verschillende stappen van de KSL-schietcyclus daarbij een leidraad zijn voor je training. Echter, bij de wedstrijden, is de juiste concentratie gericht op de “Expansie” zonder emotie over verwachting / resultaat.

Figuur 3, onder, de KSL Shot Cycly IV – Focus on Process

Figuur 3

Figuur 3

PROCES = KSL SCHIETCYCLUS

 


KSL Logo
2005- KSL International Archery - All rights reserved