With thanks to Velimir Kojic, Belgrade, Serbia for the translation into Serbian

Serbian Flag For other Serbian translations please click this link

Efekat variranja brzine strele na rezultat

Kao što je to već naglašeno u knjizi „Total Archery“, pod „Vremenski interval izmedju hitaca“ niz izvedenih eksperimenata pokazao je da se zapanjujuća ujednačenost brzine strele postiže skraćenjem vremena u kome se ispucaju tri strele, i to sa 120 sekundi na 30-50 sekundi. Prvobitni eksperiment izveden u vremenskom intervalu od 120s pokazao je opšte variranje izmedju 5-7fps (1.5-2.1m/s) dok je eksperiment u kome su tri strele ispucane za 30-50s pokazao variranje od samo 1-2fps (0.3-0.6m/s); smatramo da ove rezultate ne treba zanemariti.

Dole ćete naći tabele iz kojih možete zaključiti na koji način variranje u brzini strele može uticati na rezultat, po odredjenim distancama. Očigledno što je veća distanca, uticaj varijacije ima veći efekat na rezultat, što podrazumeva da je uticaj najizraženiji na 90m. Takodje, ako pogledamo 70m, distancu za Olimpijsku rundu, videćemo da varijacija od 1fps (0.3m/s) može da znači 9 umesto 10, a 2fps (0.6m/s) – 8, što opet može da znači pobedu ili poraz.

Varijacije u brzini strele, pored toga što mogu da budu posledica neujednačenosti vremenskog intervala u kome se strele ispale, mogu da budu i posledica nedostataka u tehnici i formi takmičara.

Veće varijacije u brzini strele izraženije su kod onih takmičara koji koriste tehniku takozvanog kontinualnog povlačenja luka, tj. oni koji stalno „vuku“ i preskaču fazu (poziciju) „Zadržavanje“ (pogledaj KSL Ciklus Hica) zbog čega izostaje prenos težine sa prednje ruke, prstiju i podlaktice na ledjne mišiće.

Predlažemo da pokušate sa upotrebom štoperice tako što ćete, mereći vreme, da ispucate po 6 strela na početku treninga, negde oko sredine i ponovo na kraju treninga. Moguće je da će vam varijacije vremena potrebnog za pucanje u pojedinim fazama treninga ukazati na eventualne nedostatke u formi i fizičkoj pripremi.

Tabela Efekta Variranja Brzine

Udaljenost: 90M
Velicina lica: 122CM

1 2 3 4
Brzina m/s (fps) Ukupan pad u metrima Varijacija u vertikalnom padu u mm Rezultat
61.0 (200) 10.674 0 10
60.7 (199) 10.780 106 9
60.4 (198) 10.887 213 7
60.1 (197) 10.996 322 5
59.8 (196) 11.107 433 3
59.5 (195) 11.219 545 2

Udaljenost: 70M
Velicina lica:122CM
Brzina m/s (fps) Ukupan pad u metrima Varijacija u vertikalnom padu u mm Rezultat
61.0 (200) 6.457 0 10
60.7 (199) 6.521 64 9
60.4 (198) 6.586 129 8
60.1 (197) 6.652 195 7
59.8 (196) 6.719 262 6
59.5 (195) 6.787 330 5

Udaljenost: 50M
Velicina lica: 80CM
Brzina m/s (fps) Ukupan pad u metrima Varijacija u vertikalnom padu u mm Rezultat
61.0 (200) 3.294 0 10
60.7 (199) 3.327 33 10
60.4 (198) 3.360 66 9
60.1 (197) 3.394 99 8
59.8 (196) 3.428 134 7
59.5 (195) 3.463 168 6

Udaljenost: 30M
Velicina lica: 80CM
Brzina m/s (fps) Ukupan pad u metrima Varijacija u vertikalnom padu u mm Rezultat
61.0 (200) 1.186 0 10
60.7 (199) 1.198 12 10
60.4 (198) 1.210 24 10
60.1 (197) 1.222 36 10
59.8 (196) 1.234 48 9
59.5 (195) 1.247 61 9

Udaljenost: 18M
Velicina lica: 40CM
Brzina m/s (fps) Ukupan pad u metrima Varijacija u vertikalnom padu u mm Rezultat
61.0 (200) 0.427 0 10
60.7 (199) 0.431 4 10
60.4 (198) 0.435 9 10
60.1 (197) 0.440 13 10
59.8 (196) 0.444 17 10
59.5 (195) 0.449 22 9

Dodatna objašnjenja za gornju Tabelu:

  1. Kolona 1 – Pri najvećoj brzini pretpostavljeno je da strela pogadja sam centar mete.
  2. Kolona 2 – pokazuje visinu strele u odnosu na centar mete. Npr. na 90m i pri 61m/s (200fps) visina strele bi bila 10.674m+1.3m (visina centra mete od zemlje) ili približno 12m ili 39fita iznad zemlje.
  3. Nisu uzeti u obzir nikakvi drugi efekti na brzinu strele kao vetar, trenje i sl. obzirom da je svrha ove tabele da istakne značaj efekta različite brzine strele na potencijalni rezultat i da ukaže na činjenicu da je neophodno posedovati pravilnu tehniku kojom se postiže ujednačenost brzine strele.
  4. Brzina strele od 61m/s (200fps) zasnovana je na težini luka od približno 42 funte. Neki od vrhunskih takmičara pucaju sa težinama od preko 50 funti, a grubo računajući svaka funta težine povećava brzinu za oko 0.6m/s (2fps) tako da ukoliko pucate sa recimo 52 funte strela se kreće približno 67m/s (220fps). Na 90m ovo bi značilo razliku u padu strele od 70mm, što još uvek znači da bi pogodili 9 umesto 10. Ipak, na 70m razlika u padu bi iznosila 49mm umesto 64mm, što pod istim uslovima znači da bi još uvek pogodak bio u 10. Ističemo da brzina ne sme da nas zavara jer prejak luk na drugi način negativno utiče na takmičara, u prvom redu na telesno preopterećenje takmičara, pa time i na slabiji rezultat pre svega.


KSL Logo
2005- KSL International Archery - All rights reserved