With many thanks to our friend Kees Methorst for translating this section into the Dutch language.

Dutch FlagReturn to other Dutch translations

SPT - Specific Physical training (Specifieke Training van het Lichaam)

Zoals recentelijk door één van de interne schutters van Chula Vista werd genoteerd, hebben boogschutters van het trainingscentrum in de USA opgemerkt, dat er in het leven drie zaken zijn waarvan je zeker kunt: Dood, Belasting en SPT. Onlangs werd er door één van de andere interne schutters een nieuwe betekenis van SPT toegevoegd, met verwijzing naar: “Severe Physical Torture” (ernstig lichamelijke kwelling).

Wat is SPT?

SPT staat voor Specific Physical Training en was - door trainer Kisik Lee, oorspronkelijk bedoeld om - met specifieke oefeningen voor de spieren van de boogschutter - het uithoudingsvermogen, de kracht c.q. sterkte, flexibiliteit en de houding te verbeteren door de eigen schietuitrusting te gebruiken. Er zijn vier specifieke SPT oefeningen, zoals in detail beschreven in Total Archery* - Uithoudingsvermogen, kracht c.q. sterkte en structuur (vorm)
* ISBN 89-956119-0-1, een uitgave van Samick Sports Co.LTD.


SPT 1 – Uithoudingsvermogen


De boog wordt - zonder een pijl - op de gebruikelijke wijze, door de juiste techniek toe te passen, uitgetrokken en gedurende 30 seconden tot 1 minuut op de volle treklengte gehouden. Tussen elke herhaling wordt een rusttijd in acht genomen van twee keer de “houd tijd”; bijvoorbeeld heb je de boog 35 seconden uitgetrokken gehouden dan bedraagt de rusttijd het dubbele hiervan, of 70 seconden. Na 10 herhalingen wordt er twee minuten gepauzeerd, waarna de oefeningen herhaald.
Tijdsduur: 30 minuten.
Deze oefening moet gedaan worden als de vorm / conditie optimaal is, samen met het richten, omdat anders de boog (op het moment dat de vermoeidheid toeslaat) over het gehele blazoen gaat bewegen.

Tim SPT
Klik om te vergroten

Opmerking: Als de boogschutter de boog langer dan 45 seconden uitgetrokken kan houden, kan het trekgewicht (met ca. 2 – 3 pond) van de boog vergroot worden door een elastiek of een rubberen band om de handgreep te slaan en gelijkertijd met de pees uit te trekken. Het alternatief is, dat je een boog met een zwaarder trekgewicht gebruikt. De foto links toont de Olympische bonsmedaille winnaar – Athene 2004 – Cuddihy, tijdens zijn dagelijkse SPT oefening met een boog van ongeveer 58 pond.


SPT 2 – Kracht / Sterkte


Trek vanuit de Opzet (zie KSL schietcyclus II § 5) de pees uit naar de Vasthoud positie (zie KSL schietcyclus II § 8); het vastouden moet inclusief de Transfer en het Belasten normaal uitgevoerd worden zoals bij het schieten ook gedaan wordt. Houd de positie voor 3 – 5 seconden aan en ontspan je, alleen niet verder dan de beginhouding, vervolgens trek je de boog direct weer uit naar het ankerpunt en, opnieuw inclusief de Transfer en het Belasten. Herhaal dit 5 – 12 keer, met elke keer 3 – 5 oefeningen, afhankelijk van de actuele sterkte. Pauzeer tussen elke keer 3 – 5 minuten. Zorg dat de goede / juiste uitlijning en uitvoering gehandhaafd wordt.
Tijdsduur: 30 minuten.


SPT 3 / 4 – Flexibiliteit / Houding


Suzie SPT
Klik om te vergroten

Deze oefening wordt gedaan met een pijl op de boog en om veiligheidsredenen voor en zo dicht mogelijk bij een doelpak. Trek de boog uit op de normale uit naar de normale Vasthoud positie (zie KSL schietcyclus II § 8), gevolgd door een 10 seconden aanhoudende Expansie (zie KSL schietcyclus II § 9) op normale expansiesnelheid. Het doel is de pijl 1 – 1,5 voorbij de klikker te trekken, zonder ook maar iets te veranderen aan de houding / positie. Herhaal dit 5 keer, met elke keer 6 oefeningen en pauzeer tussen elke oefening 30 seconden en tussen elke keer 2 minuten.
Bij deze oefening wordt de pees uitgetrokken tot achter de nek, zie foto. Deze oefening is meer een oefening om de schutter het gevoel te laten ervaren voor de juiste houding / positie van beide schouders. Van tijd tot tijd gebruik ik (Kisik Lee) deze oefening voor dit doel, dat wil zeggen als een schutter problemen heeft met het bereiken / realiseren van de juiste schouderpositie.


Deze SPT (4) is eveneens geschikt voor de warming-up voor aanvang van een wedstrijd.

Deze SPT oefeningen worden door top schutters met uiterste zorg uitgevoerd, 5 dagen per week gedurende 1 vol uur. Als er ooit een oefening heeft bestaan, die van toepassing is op het gezegde “No Pain, No Gain” (geen pijn, geen overwinning) probeer dan deze SPT oefeningen.

Neem alsjeblieft er nota van dat deze oefeningen een aanvulling zijn op de specifieke duuroefeningen voor krachttraining (trekgewicht), die hoofdzakelijk gericht zijn op de Power-Zone, zie ook het antwoord op vraag 12 FAQ, hieronder.

FAQ vraag 12:

 1. Uw advies graag, wanneer kunnen de SPT oefeningen het best gedaan worden, voor of na het schieten. Bijvoorbeeld ‘s morgen de SPT oefeningen en ’s avonds het schieten op het doel?

 2. Wat is uw aanbeveling in welke volgorde de SPT oefeningen uitgevoerd kunnen worden. Eerst A (SPT 1), dan B (SPT 2), dan C en dan D (SPT 3 / 4) of kunnen de oefeningen onderling afgewisseld worden. Ook voor wat de herhalingen betreft wat beveelt u aan voor C en D, omdat ik niet in staat deze uit te voeren.

 3. Als ex gymnast (15 jaar) maak ik mij enigszins zorgen over de effecten van het schieten als ik de SPT  oefeningen eenzijdig beoefen (op een kant van het lichaam). Ik heb enige tijd zo goed mogelijk als ik kon geprobeerd mijn schieten evenwichtig te houden. Bijvoorbeeld: Als ik 10 pijlen had geschoten, dan wisselde ik van boogarm en trok de boog 10 keer uit met de andere kant. Het is niet foutloos, maar ik probeer op deze manier mijn lichaam evenwichtig te houden. Onlangs toen ik met de SPT oefeningen begon, heb ik ook geprobeerd het evenwichtig te houden door elke keer de oefeningen en de houdtijden te doen met de andere kant. Echter werd ik geadviseerd dat het wellicht het beste is om te stoppen en het alleen met de schietzijde te oefenen. Eén, zal misschien niet noodzakelijk zijn als u het niet adviseert. Twee, het is juist meer werk en vermoeiend zodat het wellicht geen voordeel heeft op mijn schieten. Wat is uw mening?

  Bij voorbaat dank voor elk inzicht dat u mij verschaft.


Antwoord 12

SPT oefeningen moeten gedaan worden aan het eind van de dag waarop geschoten wordt.

 1. Mijn boogschutters doen de SPT oefeningen elke dag gedurende ongeveer één uur.
 2. Gebruikelijk is dat we oefening A doen en dan oefening B, maar de volgorde kan ook omgekeerd worden. Oefening C kan eveneens betrokken worden en na SPT oefeningen A & B uitgevoerd worden. De regelmaat waarin oefening C uitgevoerd moet worden, ligt rond de 5 keer met elke keer 6 oefeningen. Neem tussen elke oefening een pauze van 30 seconden en tussen elke keer een pauze van 2 minuten. Als je drie SPT oefeningen doet op één bijenkomst, voeg de oefeningen dan samen tot een geheel met een tijdsduur niet langer dan één uur.

  Oefening D is meer een oefening om de schutter het juiste gevoel te geven voor de positie / houding van beide schouders. Van tijd tot tijd gebruik ik (Kisik Lee) deze oefening voor dit doel, dat wil zeggen als een schutter problemen heeft met het bereiken / realiseren van de juiste schouderpositie. Deze SPT is eveneens geschikt voor de warming-up voor aanvang van een wedstrijd.
 3. Ik begrijp dat je je zorgen maakt over de eenzijdige oefening van één kant van je lichaam. Echter, met het  totaal aantal pijlen dat een top schutter in werkelijkheid schiet en bij wedstrijden, kan het nodig zijn om beide  zijden van het lichaam evenwichtig te houden. Bij andere sporten, zoals tennis, speerwerpen, kogelstoten en wat daar vergelijkbaar mee is, speelt dit ook. Bij het handboogschieten, met de peeszijde meer wordt      ontwikkeld dan de boogzijde, moeten we er voor zorgen dat de peeszijde de boogzijde niet overheerst. Daarom is het belangrijk dat de expansie vanuit de rugspieren wordt uitgevoerd, anders ontstaat er onbalans en wordt het schot beïnvloed door het zwaartepunt. Ik heb er geen problemen mee als de NIET peeszijde met verschillende oefeningen gesterkt wordt, maar ik wil sterk aanbevelen dat de SPT oefeningen
  gebruikt worden voor het oefenen van de peeszijde, waarbij ook het spiergeheugen enzovoort meespeelt.


KSL Logo
2005- KSL International Archery - All rights reserved