With many thanks to our friend Chanchai Neerapattanagul for translating this section into the Thai language.

Thai flag Return to other Thai translations

SPT - Specific Physical Training
การฝึกทางกายภาพเฉพาะส่วน

ดังที่ได้กล่าวไว้โดย นักกีฬาฝึกยิงธนูที่ Chula Vista, USA  นักกีฬาฝึกยิงธนูที่ศูนย์ฝึกฯได้ค้นพบว่ามีสามสิ่งที่ในชีวิต ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ ความตาย, ภาษี และ SPT ได้มีการล้อเลียนโดยนักกีฬาฝึกหัดที่ศูนย์ฯ ว่า จริงๆ แล้วคำว่า SPT นั้นย่อมาจาก "Severe Physical Torture" (การทรมานร่างกายอย่างแสนสาหัส) !!.

SPT คืออะไร?

SPT ย่อมาจาก Specific Physical Training (การฝึกทางกายภาพเฉพาะส่วน) และ มันได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยโค้ชลี เพื่อเพิ่มความทนทาน (Endurance),  กำลังและความแข็งแรง (Power/Strength) และความยืดหยุ่น (Flexibility) ผ่านการบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะมัดสำหรับการยิงธนูโดยใช้อุปกรณ์ในการยิงธนู    SPT ประกอบด้วยการบริหารเฉพาะทางสี่ส่วน ตามรายละเอียดในหนังสือ Total Archery คือ - ความทนทาน (Endurance),  กำลังและความแข็งแรง (Power/Strength) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ โครงสร้าง (Structure)

SPT 1 - ความทนทาน  (Endurance)


น้าวคันธนูตามปกติโดยใช้เทคนิคที่ถูกต้องแต่ไม่ต้องมีลูกธนู ให้น้าวคันค้างไว้ 30 วินาทีถึง 1 นาที เวลาพักระหว่างการทำซ้ำแต่ละครั้ง จะเป็นสองเท่าของเวลาที่ใช้ในการน้าวคันธนู เช่น ถ้าน้าวคันธนู 35 วินาที ให้พัก 70 วินาที เป็นต้น ทำซ้ำยกละ 10 ครั้ง และพัก 2 นาทีระหว่างยก ก่อนทำซ้ำอีก 1 ยก 10 ครั้ง :ใช้เวลาฝึก 30 นาที

แบบฝึกหัดนี้จะต้องทำด้วยฟอร์มที่ถูกต้อง พร้อมกับการเล็งด้วย มิฉะนั้นคันธนูจะเคลื่อนที่ไปทั่ว เมื่อแขนเริ่มล้า

Tim SPT
View Larger

ข้อสังเกต : เมื่อผู้ฝึกสามารถน้าวสายค้างไว้ได้นานมากกว่า 45 วินาที อาจจะใช้แถบยาง (rubber bands) มาขึงไว้รอบปีกธนูเพื่อเพิ่มน้ำหนักอีกประมาณ 2 - 3 lbs หรืออาจจะใช้คันธนูที่ปอนด์มากกว่าแทนก็ได้ รูปด้านซ้ายแสดงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก Olympic Bronze Medal winner - Athens 2004, Tim Cuddihy, กำลังฝึก SPT ประจำวันคันที่ใช้น้ำหนักประมาณ 58 lbs


SPT 2 - กำลังและความแข็งแรง (Power/Strength)


น้าวสายจากท่า set-up ไปสู่ ท่า Holding จะต้องรวมถึงการถ่ายน้ำหนัก (TransferและLoading)  เหมือนกับที่ทำในการยิงปกติ ด้วย  ค้างไว้ประมาณ 3 - 5 วินาที ก่อนที่จะลดคันลง แต่ถึงแค่ตำแหน่ง Set-up เท่านั้น  จากนั้นให้น้าวสายกลับไปยังตำแหน่ง Holding/Anchoring (แนบคาง) อีกครั้งซึ่งจะต้องรวมถึงการถ่ายน้ำหนัก(TransferและLoading)  ด้วย ทำเช่นนี้ 3- 5 ชุด ๆ ละ5 - 12  ครั้ง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรง พักระหว่างชุด 3 - 5 นาที จะต้องพยายามรักษาฟอร์มที่ถูกต้องไว้ตลอดการฝึก - ใช้เวลาฝึก 30 นาที


SPT 3 - ความยืดหยุ่น (Flexibility)


การฝึกนี้จะใช้ลูกธนูประกอบด้วยและเพื่อความปลอดภัยจะทำที่หน้าเป้า
(target butt)  น้าวคันธนูในลักษณะปกติและรักษาตำแหน่ง Holding ตามด้วยการ expansion อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วินาที ด้วยความเร็วปกติ จุดประสงค์เพื่อการการน้าวสายให้ผ่านคลิก เกอร์ ประมาณ 1 - 1.5 ซม. โดยไม่ทำให้ท่าเปลี่ยน ทำ 5 ชุด ๆ ละ 6 ครั้ง พัก 30 วินาทีระหว่างแต่ละครั้ง และพัก 2 นาทีระหว่างแต่ละชุด


SPT 4 - โครงสร้าง (Structure)


Suzie SPT
View Larger
ในการฝึกนี้ สายธนูจะถูกดึงผ่านท้ายทอย โปรดดูรูป การฝึกนี้เพื่อช่วยให้ผู้ยิงรู้สึกถึงตำแหน่งที่ถูกต้องของไหล่ทั้งสองข้างในระหว่างการยิง เป็นครั้งคราวที่ผมจะใช้การฝึกนี้สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าว คือเมื่อผู้ยิงเกิดปัญหาเรื่องการรักษาตำแหน่งไหล่ที่ถูกต้อง SPT 4 ยังดีสำหรับการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันด้วยเช่นกัน


นักกีฬายิงธนูระดับชั้นยอดจะทำการฝึก  SPT นี้สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม การฝึกนี้จะเข้าได้ดีกับวลีที่ว่า   "No Pain, No Gain" ให้พยายามฝึก SPT วันละ 1 ชั่วโมงทุกวัน
โปรดสังเกตว่าการฝึกนี้เป็นการฝึกเสริมเพิ่มเติมกับการฝึก specific endurance weight training, ซึ่งจะโฟกัสไปที่ บริเวณ Power-Zone เป็นหลัก ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะแตะต่อไปในอนาคตอันใกล้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากคำถามที่ 12 ใน Frequently Asked Questions section.


KSL Logo
2005- KSL International Archery - All rights reserved